Foto's terug

Herfstsymposium 11-11-2011

Voor Montanus vzw was 11/11/11 een memorabele dag. Voor het eerst organiseren we een volledig dagsymposium, onder het motto ‘Ziek zijn in 16-17 e eeuw’, gekoppeld aan de tentoonstelling ‘van chirurgijns tot pestheiligen’ of ziek zijn in Brugge in 16-17 e eeuw.

Er was een geboeid publiek, meer dan 200 personen, uit Vlaanderen en Nederland aanwezig in de Viveszaal van het KHBO te Brugge.De sprekers uit Nederland en Vlaanderen, afkomstig uit de zusterverenigingen Palfijn,Nonnius en de Kring voor geschiedenis van de Farmacie in Benelux,wisten hun publiek ontzettend te boeien met hun lezing en schitterend beeldmateriaal.

In de voormiddag waren er acht sprekers die het hadden over iatrochemist Egidius Daelmans, het dispuut tussen prof Verheyen(Leuven) en prof Bidloo (Leiden) over het menselijk pisvlies, de zweetziekte in onze contreien en aderlaten in 16-17 e eeuw.

Na de koffie in de hall, getooid met twee Montanusvlaggen,en een stand van Meeting in Brugge en de Vrienden van de Musea, startte de tweede sessie stipt om 11.30 uur.

Hierna kwamen de Spaanse pokken aan bod,cataractoperaties voor de tijd van Daviel,de ketterse arts Jan Wier en de klinische elementen in de ‘Fabrica’ van Vesalius.

De middaglunch in het restaurant van het KHBO, gaf gelegenheid aan veel mensen elkaar te ontmoeten en contacten te leggen.

Even stipt werden om 14.00 uur de deelnemers ingelicht over de pest in Brugge in 16-17 e eeuw, zagen ze een keurige selectie pispotten uit die tijd in de Nederlanden,en werd het steensnijden in Brugge en de opbouw van de tentoonstelling uit vde doeken gedaan.

Om 15.00 trok een speciale bus van de Lijn naar het hospitaalmuseum om de tentoonstelling ‘van chirurgijns tot pestheiligen’ te bezoeken onder leiding van het Montanusbestuur.Door de massale opkomst op het symposium, en de gewichtsbeperkingen op de zolder van oud St Jan, werd aan de Bruggelingen gevraagd niet mee te gaan naar de tentoonstelling.Voor de Bruggelingen werd een gidsbeurt voorzien op 19 november.

Het was een schitterende dag: prachtige locatie, excellente sprekers met schitterend beeldmateriaal,perfecte timing, gezellige lunch:een hoogdag voor Montanus vzw !

In bijlage volgen enkele foto’s en nog het programma met korte beschrijving.De tekst van de voordrachten zal in de Montanus Tijdingen 2012 of 2013 verschijnen.

Michel Deruyttere