Home

 

HERFSTSYMPOSIUM MONTANUS 2018

Zondag 11 november 2018, 10.00 uur

Het Herfstsymposium 2018 van de werkgroep Montanus, het Collegium Medico-Historicum Brugense,
gaat door in samenwerking met de Vrienden van de Musea in de Vriendenzaal van het Groeningemuseum,
Dijver, 8000 Brugge
.

Programma:

Dr. Bert Gevaert: “Juan Luis Vives (1493-1540): vader van het OCMW”

Dr. Johan Boelaert: “Ziekten bij de Bourgondische vorsten”

Dr. Albert Clarysse presenteert zijn mémoires  “Dr Albert Clarysse. Ongecensureerd”

YouTube interview met Michel Deruyttere

Dhr. Bart Demuynck: “ De armendokters van het Bureel van Weldadigheid”     

De Montanulsleden ontvangen de Tijdingen Montanus 2018

Inkom gratis. Wij hopen U te mogen begroeten op dit Herfstsymposium.

Dr. W. De Groote, Voorzitter. Dr. M. Deruyttere, Secretaris