terug

Lentesymposium 20 mei 2007

Dr. Jan Dequeker, prof. emeritus KUL, besprak met het nodige enthousiasme , in een rijk geïllustreerde voordracht, zijn kunstboek (2006) “De kunstenaar en de dokter”, anders kijken naar schilderijen. Met zijn scherpe diagnostische blik heeft hij vanuit zijn internistische opleiding, gedurende meer dan 30 jaar, honderden schilderijen als medicus en befaamd reumatoloog bekeken. Zoals de recente tentoonstelling “Geloof en Geluk” in Gruuthuse, de aandacht trok op de middeleeuwse pin, en ons anders en met meer aandacht naar details in schilderijen en kunstwerken heeft doen kijken, zo ook, doet Jan Dequeker ons, al of niet medicus zijnde, anders kijken naar schilderkunst!

Als professor reumatologie besprak hij uiteraard eerst beenderen en gewrichtsziekten, zoals reumatoïde artritis (De bekoring van Sint Antonius, anoniem, Escuriaal,Madrid), het mobiliteitssyndroom (De Drie Gratiën – P.P.Rubens ), spondylitis ankylosans (fresco -14 de eeuw uit Kosovo), ziekte van Paget (Groteske oude vrouw van Quinten Metsijs), aangeboren afwijkingen zoals achondroplasie (De hofdames – Velasquez), pycnodysostose (portret Toulouse-Lautrec, E. Vuillard). Endocriene aandoeningen, zoals het adrenogenitaal syndroom( De vrouw met de baard van Jusepe de Ribera) of hyperlipidemie (Mona Lisa van L. Da Vinci), kwamen ook aan bod, zoals oogziekten in schilderijen van Vincent van Gogh en Pablo Picasso. Lepra (Barend van Orley), tuberculosis (Théobald Chartran), gezwelziekten (de geldwisselaar en zijn vrouw, Marinus van Reymerswaele,Prado) of in het portret van Jakob Muffel (Albrecht Dürer), nierziekten (De waterzuchtige vrouw – Gerard Dou, het Louvre).

Geestes- en zenuwziekten worden aangetoond in werken van George de la Tour, Hans Holbein en huidziekten bij Murillo, Rembrandt, H. Bosch; deze onvolledige opsomming besluiten we met de vaatletsels bij kanunnik van der Paele (Jan van Eyck, Groeninge, Brugge).

Wie deze goed gedocumenteerde voordracht terug wil herbeleven, kan het gelijknamige boek van Prof. Dequeker raadplegen.

Michel Deruyttere