Terug

 

Het Lentesymposium Montanus 2014 op donderdagmorgen 1 mei 2014.

Drie eminente sprekers hebben de geschiedenis van de psychiatrie in Vlaanderen en Brugge belicht.

 

Ridder Raf De Rycke, voorzitter Broeders van Liefde, Gent, opende het symposium met een mooie, nuchtere Historische blik op de geestelijke gezondheidszorg in ons land” of “Een merkwaardig en bewogen overzicht van 300 na Christus tot vandaag”.

Dr An Van Duyse, Zelzate, schetste op voortreffelijke wijze een beeld vanDe geschiedenis van de vrouw in de psychiatrie : van patiënt tot psychiater”

Prof em Dr Joris Casselman, KUL wist iedereen te boeien met zijn lezing Van heksen tot hersenen: geschiedenis en voorgeschiedenis van de psychiatrie in Brugge’