Naam

 

 

ņ propos des goutteux cťlŤbres. _Thiery Appelboom.pdf

 

 

Aan het ziekbed van de Valois koningen_Prof Em Dr Paul Broos.pdf

 

 

Abdijmuseum Ten Duinen onderzoekt de reliek van de Zalige Idesbald in de O-L-V-Ter-Potterie te Brugge - Vanclooster, Jan Van Acker, Alexa.pdf

 

 

Aderlaten door de eeuwen heen _ Rudi Butzelaar.pdf

 

 

Aegidius Daelmans - een overtuigd iatrochemist _ Annette I Bierman.pdf

 

 

Alleen voor Jan soldaat - De medische zorg in de eerste wereldoorlog _ Leo van Bergen.pdf

 

 

Anatomy lessons of the Amsterdam Guild of Surgeons. Frank IJpma and Thomas van Gulik.pdf

 

 

Antoine Depage en de Ambulance de l Ocťan - 1914-1918_Paul Defoort.pdf

 

 

Boekvoorstelling Dr Albert Clarysse-Ongecensureerd.pdf

 

 

Brugge 14 - 18 Bezette stad havenstad frontstad en toeristisch stad _ Patrick Verbeke.pdf

 

 

Buiktyfus in Brugge tijdens wereldoorlog I _ Johan Boelaert.pdf

 

 

Cataractoperaties voor de tijd van DaviŽl. In de voetsporen van de Brugse oogarts Franciscus De Wulf _ J J De Laey.pdf

 

 

Cholera - brieven - Filatelie en geneeskunde_Michel Deruyttere.pdf

 

 

De anatomische les, Brugge (1679). Prof. Em. Dr. Erik Muls.pdf

 

 

De armendokters van het Bureel van Weldadigheid van Brugge. Bart Demuynck.pdf

 

 

De behandeling van syfilis-Spaanse pokken in de 16e en 17e eeuw _ Annette I Bierman.pdf

 

 

De brancardiers van het Belgische leger tijdens de eerste wereldoorlog _ Luc Vandeweyer.pdf

 

 

De frontarts _ Paul Defoort.pdf

 

 

De geboorte van heropvoeding _ Pieter Verstraete.pdf

 

 

De geschiedenis van de collaboratie tijdens WO-2 aan de medische faculteit van de Universiteit Gent _ Luc Calliauw.pdf

 

 

De geschiedenis van de traumatologie _ Dr. William De Groote.pdf

 

 

De geschiedenis van de vrouw in de psychiatrie van patiŽnte tot psychiater _ An. Van Duyse..pdf

 

 

De hongerrellen in Brugge van 2 en 3 maart 1847 en de rol van het Bureel van Weldadigheid. Bart Demuynck.pdf

 

 

De krijgsgasthuizen in Brugge in de Franse tijd 1796 - 1814 _ William De Groote.pdf

 

 

De kruistochten en de uitwisseling van medische kennis in de 12de en 13de eeuw. _ Jan Vandeburie.pdf

 

 

De maritieme campagnes van de revolutie en onder Napoleon _ Paul Defoort.pdf

 

 

De medische verzorgingsketen te Waterloo 1815 - Toch nog een menselijke ramp vermeden! Paul Broos.pdf

 

 

De medische vooruitgang in het hospitaal l Ocťan in de Panne _ Luc De Munck.pdf

 

 

De pest in Brugge in de 16e - 17e eeuw _ Albert Clarysse.pdf

 

 

De pestepidemieŽn in Brugge_ Albert Clarysse.pdf

 

 

De Potterie in de late middeleeuwen een vreemde combinatie van hospitaal en armenfonds. _ Prof Paul Trio.pdf

 

 

De psychiater Pr Dr Etienne De Greeff (1898-1961) en de spectaculaire Mariaverschijningen te Beauraing (1932-33) _ Joris Casselman.pdf

 

 

De sabel in de eerste wereldoorlog Vergane glorie of dodelijk efficiŽnt _ Bert Gevaert.pdf

 

 

De sabel in het leger van Napoleon - Hakken houwen en steken _ Bert Gevaert.pdf

 

 

De Sanitštsdienst Marinekorps Flandern en de Marine-Kriegslazarette in het bezette Brugge gedurende WO I _ Patrick Verbeke.pdf

 

 

De Spaanse griep.pdf

 

 

De stilte van de waanzin _ Christine Van Everbroeck.pdf

 

 

De veldtochten van Napoleon _ Joost Welten.pdf

 

 

Doofblindheid en public relations. Bart Demuynck..pdf

 

 

Dr August Depoorter en de Kliniek Heilige Familie voor fysiotherapie en rheumatologie te Brugge 1924 - 1960 _ William De Groote.pdf

 

 

Dr Henri Godar 1909-1979 Gynaecoloog Gildehoofdman en Vrijmetselaar_Dr De Groote Jacques Dewaele Prof Em Luc Calliauw.pdf

 

 

Dwergen in de geschiedenis van VenetiŽ. Prof. Em. Dr. Ivo De Leeuw.pdf

 

 

Een ketterse arts voor de heksen - Jan Wier 1515-1588 _ Vera Hoorens.pdf

 

 

Een vroege ochten aan het IJzerfront _ Andrť Van Nieuwkerke Ludo Meulebrouck William De Groote.pdf

 

 

Eerste wereldoorlog in BelgiŽ - Radiologie in Trench Coat _ R Van Tiggelen.pdf

 

 

En vanaf nu besliste de citoyen... De nieuwe structuren van de armenzorg na Franse Revolutie. Bart Demuynck.pdf

 

 

Eugeen Van Steenkiste arts - godsche kalote - en taalstrijder in het 19de-eeuwse Brugge Prof Dr Wim Vandenbussche.pdf

 

 

Frans Daels en de taalstrijd in Gent. Prof. Em. Dr. B. Rubens.pdf

 

 

Gas tijdens WO I en de impact op de slachtoffers _ Jan Vermeulen.pdf

 

 

Heelkunde tijdens de eerste wereldoorlog - Belangrijke doorbraken in techniek en behandeling _ R. Van Hee.pdf

 

 

Henri Toulouse-Lautrec. Dr. David Vergauwen.pdf

 

 

Het bewogen leven van Dr Jean-Paul Marat 1743-1793 __ Pieter De Meyere.pdf

 

 

Het Bureel van Weldadigheid Brugge tijdens WO-I Omdat het beter is het erfgoed der liefdadige inrichtingen te schenden dan de kwaal van den hongersnood te ondergaan. Bart Demuynck.pdf

 

 

Het Bureel van Weldadigheid van Brugge (1799-1925). Bart Demuynck.pdf

 

 

Het dubbele leven van Pierre Glorieux _ Prof Em Luc Calliauw.pdf

 

 

Het geneeskundig werk van John Bell 1763 - 1820 _ Bert Gevaert.pdf

 

 

Het grote verhaal van kleine mensen _ Een andere visie op kleine mensen in de geschiedenis_Dr Bert Gevaert.pdf

 

 

Het menselijk pisvlies_Govert Bidloo versus Philip Verheyen _ Inge Fourneau RaphaŽl Suy.pdf

 

 

Het militair hospitaal van Beveren-aan-de-Ijzer en dokte Paul Derache _ Paul Defoort.pdf

 

 

Het Nederlands in Japan_Dr Johan Mattelaer.pdf

 

 

Het winkelbouck van apothecaresse Zuster Eleonora Verbeke in het Sint-Janshospitaal van Brugge in 1751 _ Guy Gillias.pdf

 

 

Hoe syfilis in onze gewesten losbarstte_Johan Boelaert.pdf

 

 

Hoe ziek was Napoleon _ Johan Mattelaer.pdf

 

 

Isaac De Meyer - Een Brugs chirurg bij Napoleon 1786 - 1861 _ Willam De Groote.pdf

 

 

James Miranda Barry - Inspector general of hospitals - Een markante vrouw in de geneeskunst _ Michel Deruyttere.pdf

 

 

Klinische elementen in het eerste boek van Vesalius Fabrica 1543 _ M Biesbrouck.pdf

 

 

L ophtalmie militaire - Trachoom in de Lage Landen _ J.J. De Laey.pdf

 

 

Laboratorium geneeskunde in de 18de en 19de eeuw en de oorsprong van het laboratorium Sint-Jan _ Vic Blaton, Hilde De Bruyne, Michel Langlois.pdf

 

 

Medico-militaire aspecten 14 - 18 _ Jeroen Huyghelier.pdf

 

 

Medische Ex Librissen in historisch perspectief _ Dirk Mattelaer.pdf

 

 

Medische mysteries uit de Florentijnse Renaissance _ Ivo De Leeuw.pdf

 

 

Medische zorg in het Rijksopvoedingsgesticht te Brugge (1927 Ė 1975) _ Karel De Clerck.pdf

 

 

Napoleon - Een genuanceerd beeld _ Johan Op de Beeck.pdf

 

 

Napoleon en de epidemieŽn _ Johan Boelaert.pdf

 

 

Napoleon en Marie Louise iin Brugge _ Andries Van den Abeele.pdf

 

 

Omdat ik zo gaarne zieke mensen zag _ Robert Pannier.pdf

 

 

Oorzaken van kleine gestalte_Prof Em Dr Erik Muls.pdf

 

 

Over de omhulsels in de baarmoeder of het hoofdstuk dat Vesalius beter niet had geschreven. _ Prof Raphael Suy.pdf

 

 

Professor Speleers _ Joris Dedeurwaerder.pdf

 

 

Scheepsgeneeskunde in de aanloop naar en tijdens de Napoleontische oorlogen _ Paul Defoort.pdf

 

 

Urologische problemen bij Spaanse koningen_Philip E V Van Kerrebroeck.pdf

 

 

Van Heksen tot hersenen - Geschiedenis en voorgeschiedenis van de psychiatrie te Brugge _ Prof. Joris Casselman.pdf

 

 

Van vonk tot wereldbrand - De eerste wereldoorlog in ruim historisch perspectief _ Jan De Vos.pdf

 

 

Wereldoorlog I en de invloed op de evolutie van plastische chirurgie - Les gueles cassťes _ Marc Depoorter.pdf

 

 

Yolande Lamoral (1899-1989) Eerste West-Vlaamse vrouwelijke kinderarts-Dr Michel Deruyterre.pdf

 

 

Ziek worden buiten de loopgraven - Venerische ziekten tijdens WO-I _ Johan Mattelaer.pdf

 

 

Ziekten bij de eerste Vlaamse graven en hun familie (10 - 11 eeuw)_Dr Johan Boelaert.pdf

 

 

Ziekten bij de lotelingen in het Leiedepartement - West-Vlaamse conscrits in dienst van de Napoleontische oorlogen _ Luc Janssens Marcel De Smedt Johan Boelaert.pdf