Home

Publicaties

Thomas Montanus, een vergeten Westvlaams geneesheer.
Dr. J.J. Mattelaer, Overdruk uit het "Tijdschrift voor Geneeskunde", 15 okt 1969.

Pestis Brugana - Thomas Montanus, 1669.
De oorspronkelijke latijnse tekst met een nederlandse vertaling.

Van surgiens, reeuwers, vroede vrauwen en dulle lieden.
Een wandeling door het medisch landschap van Brugge in de 16de en 17de eeuw. Dr. M. Deruyttere.

Andreas Vesalius 1514 - 1564, Zijn leven en werken. M. Biesbrouck.

Ignac Semmelweis. De redder van moeders Dr. Krisztian Nagy.

De hospitalen te Parijs ten tijde van G. Dupuytren (1777 - 1835).
Prof. Dr. P. Wylock. Geschiedenis der Geneeskunde maart 2000, 138-153.

Het verhaal van de moeizame erkenning van de Medische Oncologie in België. Dr. Albert Clarysse.
 

Tijdingen 1996 - 2019

Inhoudstafel van de Tijdingen 1996 - 2019
Sedert 1996 geeft Montanus regelmatig “Tijdingen” uit. Ze bevatten de teksten van de voordrachten en worden gratis uitgedeeld aan wie in orde is met zijn lidgeld.

Zoek in de Alfabetische lijst van de artikels in de tijdingen

Klik op Ctrl + F en vul bovenaan een zoekterm in!

 

Montanus beschikt nog over een beperkt aantal nummers van vroegere jaargangen, verkrijgbaar aan 10 € per jaargang.
Geïnteresseerd? : stuur een mail naar de secretaris michel.deruyttere@skynet.be met het gewenste jaartal(len)
en 10€ (of veelvoud) + 3,50€ verzendingskosten op rekening N° 363-0389893-90 van Montanus Brugge.