Lentesymposium Montanus – 1 mei 2023

Op maandag 1 mei 2023 had het Lentesymposium plaats van Montanus Brugge vzw. Het onderwerp was ‘Bloed’.
Wij mochten een 350 deelnemers verwelkomen in de aula van Vives. Hieronder vindt u een aantal foto’s van dit Lentesymposium en de sprekers in het bijzonder. 

Dr. William De Groote, voorzitter van Montanus besprak ‘Brugge en het Heilig Bloed’, herkomst, verering en vooral de volksdevotie. Hij bleef ook stilstaan bij de Bloedproecessie die doorgaat op 18 mei 2023.

De ondervoorzitter, dr. Johan Mattelaer behandelde de Heilig Bloedkapel in Kortrijk. Tijdens de overbrenging van het Heilig Bloed vanuit het Heilig Land verbleef het enkele dagen in Kortrijk.

 

Aansluitend behandelde Prof. Dr. Em. Marc Boogaerts ‘Bloed, een geschiedenis van macht en lust’. Het was een meer dan boeiende uiteenzetting hoe bloed niet enkel in het lichaam maar ook in de maatschappij een belangrijke plaats innam.

 

Nadien keerden wij terug naar Brugge en sprak dr. Paul Depuydt over de bloedtransfusie ten tijde van professor Dr. Sebrechts en de rol die zijn vader hier speelde.

 

Dr. Jan Mulier, lid van de werkgroep Montanus, sprak over ‘de bloedtransfusie in het operatiekwartier – van vroeger tot nu’. Heel veel minder dan vroeger wordt donorbloed gebruikt tijdens chirurgische ingrepen. Niettemin is er een groot tekort aan bloeddonoren. Prof. Dr. Em. Marc Boogaerts sloot het symposium af met ‘Bloed, stand van zaken en blik op de toekomst’.

 

En ook dit was meer dan boeiend want er mogen nog heel wat nieuwigheden verwacht worden in de toekomst.

In de volgende Montanus Tijdingen zal aandacht besteed worden aan deze lezingen.

Foto’s Dr. Albert Clarysse

Scroll naar boven