Wie zijn we

Onze website is: https://montanusbrugge.be.

Privacy

U staat centraal bij alles wat we doen. Daarom behandelen we uw persoonlijke informatie met respect en kunt u zelf aangeven welke informatie u met ons deelt.

In deze privacyverklaring wordt omschreven hoe Montanus Brugge vzw omgaat met persoonlijke informatie, zoals persoonsgegevens van bezoekers van websites van Montanusbrugge.be, leden en deelnemers aan activiteiten van Montanus Brugge vzw. Montanus Brugge acht het van groot belang dat de verzameling en verwerking van uw gegevens op een zorgvuldige en veilige wijze plaatsvindt. Wij adviseren u deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. We hebben ons best gedaan om deze uitleg zo kort begrijpelijk als mogelijk te maken. Mocht u meer informatie willen ontvangen, dan kun je contact opnemen met ons opnemen via montanusbrugge@gmail.com.

In het algemeen kan Montanus Brugge gegevens van u verzamelen onder meer op het moment dat u een e-mail aan ons verzendt, uw gegevens publiekelijk openbaar hebt gemaakt via sociale media of ander publiekelijk platform of wanneer u zelf sociale media gebruikt. De informatie die we hierbij ontvangen gebruiken we om onze diensten te kunnen leveren, om onze diensten te verbeteren, voor marketing doeleinden en om leden en deelnemers aan de activiteiten een goede en gepersonaliseerde service te bieden. We lichten dit hieronder nader toe.

Hoe verzamelen we gegevens?

Montanus Brugge kan op de volgende manieren informatie over u verzamelen:
Direct van u – Als u ons bijvoorbeeld een e-mail stuurt met een vraag, of inschrijft voor een activiteit of als lid.

Via deze website – Voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van haar dienstverlening verzamelt Montanus Brugge via de website die Montanus Brugge beheert verschillende gegevens, door o.a. het gebruik van cookies. Deze gegevens worden door Montanus Brugge zelf niet gebruikt.

Op activiteiten die Montanus Brugge organiseert kunnen foto’s genomen worden van de aanwezigen die gebruikt kunnen worden op de website van Montanus Brugge. Indien niet gewenst wordt de aanwezige(n) gevraagd die te melden via montanusbrugge@gmail.com.

Welke gegevens verzamelen we?

Montanus Brugge kan verschillende gegevens van gebruikers verwerken, waaronder persoonsgegevens. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

 • Contact- en accountgegevens – zoals door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres;
 • Betalings- en factuurgegevens van de leden of bij de eventuele financiële afhandeling;
 • Door uw publiekelijk geplaatste gegevens – zoals reacties op door ons beheerde sociale media sites geplaatste berichten;

Hoe en waarom gebruiken we deze gegevens?

Montanus Brugge kan de hiervoor genoemde gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u (aanwezigheid op een activiteit of als lid)

Wij gebruiken uw gegevens wanneer u een overeenkomst met ons aangaat (bijvoorbeeld om een betaling uit te voeren), zodat wij:

 • de vraag kunnen verwerken;
 • de betaling kunnen aanvaarden;
 • uw klantenservice kunnen verlenen.
 • voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen
 • marktonderzoek en -analyse uitvoeren, om onze evenementen en diensten te verbeteren;
 • voor onze marketingdoeleinden, om uw informatie te verschaffen over activiteiten  of aanbiedingen van Montanus Brugge. Denk dan bijvoorbeeld aan e-mails met informatie of alerts per email over soortgelijke evenementen;
 • om e-mails te sturen, zoals reserveringsbevestigingen en herinneringen aan activiteiten;
 • om onwettig gedrag te voorkomen of op te sporen, om onze wettelijke rechten te beschermen of te handhaven of in andere gevallen toegestaan door de wet. Als zodanig kunnen wij uw gegevens gebruiken om misbruik van intellectuele eigendom te voorkomen.

Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Mocht u geen berichten meer van ons willen ontvangen, dan kunt u zich hiervoor eenvoudig afmelden. Onder het kopje “Uw keuzes en rechten” staat hierover meer informatie.

 • Om contact met u op te nemen met informatie of aanbiedingen met betrekking tot toekomstige soortgelijke activiteiten. Dit kan via e-mail, via push- en webmeldingen, via SMS of sociale media-platformen. U kunt deze marketingvoorkeuren te allen tijde wijzigen, zie de paragraaf “Uw keuzes & rechten” hieronder;

Uw keuzes en rechten

U kunt uw gegevens altijd opvragen, aanpassen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen.

Dit kan op verschillende manieren:

 • U kunt zelf uw voorkeuren aanpassen;
 • Verder wordt onderaan elk bericht dat u van Montanus Brugge ontvangt de mogelijkheid geboden u af te melden van de mailinglist, zodat u van Montanus Brugge geen informatie meer ontvangt. Het volstaat een reply te sturen met vermelding dat u niet meer wenst geïnformeerd te worden.;
 • Voor het beheren van uw cookievoorkeuren, verwijzen we u naar ons “Cookiebeleid”.
 • U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons en om de door u verstrekte gegevens aan te passen. Ook heb u het recht om een kopie te vragen van de informatie die wij over u hebben. Voor verdere vragen en voor een verzoek tot inzage van uw gegevens kunt u een e-mail sturen naar montanusbrugge@gmail.com.

Uw informatie onderhouden

Montanus Brugge doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat uw informatie goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de gegevens van gebruikers. We hebben passende technische maatregelen getroffen en die worden regelmatig geüpdatet om te zorgen dat gegevens goed zijn beveiligd. Let wel: het internet is nooit 100% veilig. Zorg dat u zelf ook de nodige veiligheidsmaatregelen neemt en verstrek nooit uw wachtwoord aan een ander.

Wij bewaren gegevens niet langer dan nodig om de door uw gevraagde diensten te kunnen verlenen. Wij zullen uw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden.

Wijziging privacyverklaring

Montanus Brugge behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen aan ons privacybeleid, dan zullen we u daarover infomeren en bij ingrijpende wijzigingen vragen wij – indien nodig – ook toestemming.

Laatste wijziging 9 maart 2023

 

Scroll naar boven