Verslag Herfstsymposium – 11 november 2023

Het symposium van 11 november had als onderwerp ‘Menselijke resten‘.
 
De laatste jaren is de ondergrond in Brugge heel dikwijls doorwoeld geweest. Een wat schreeuwerige omschrijving voor het werk van de archeoloog. De opgravingen rond de Onze-Lieve Vrouwkerk en de vondst van heel wat beenderen van het kerkhof  waren de laatste jaren een blikvanger, niet enkel voor de Bruggeling, maar ook voor menig toerist. Later volgde de Eekhoutabdij, waar het nieuwe BRUSK  komt, als nieuwe werkplaats .
 
Opgravingen is één aspect maar er is daarbij ook dikwijls het verborgen verhaal en de ethische kwestie hoe omgaan met wat misschien resten zijn van ons eigen vlees en bloed.
 
Voldoende onderwerpen dus om een symposium hierover te houden. Dit had plaats op 11 november en wij mochten meer dan 350 aanwezigen verwelkomen.
 
Tijdens het inleidend woord van de voorzitter, dr. William De Groote werd hulde gebracht aan de overleden penningmeester Frans Patou. Baudewijn Oosterlynck stapte als nieuwe penningmeester in grote schoenen.
 
Het eerste referaat werd ook door dr. William De Groote gegeven en had als titel: “De val (was het in Wijnendale of veeleer in Sint-Pieters-op-den-Dijk), de dood en de stoffelijke resten van Maria van Bourgondië”. Hierin werden heel wat elementen aangebracht die eerder Sint-Pieters-op-den-Dijk dan Wijnendaele als de plaats van het ongeval aanwijzen. Een reigerjacht in een bos, iemand over een afstand van kilometers verplaatsen in primitieve omstandigheden zijn maar enkele voorbeelden om niet voor Wijnendale te kiezen. Waarschijnlijk zal ook een ongeval in de omgeving van een ‘kasteel renommé’ meer weerklank hebben gehad dan tussen de weiden.
 
Nadien besprak Prof. Dr. Koen Verstraete over de bloederige ‘onthoofding van graaf Egmond in 1568 onder de Hertog van Alva‘ of was het  ‘whiplash in 1568’?  Als een hoogleraar radiologie, stagemeester radiologie en academisch hoofd van de dienst radiologie van UGent het niet weet.
 
De derde spreker Ludo Meulebrouck, secretaris van Montanus, ging een stapje hoger en overschouwde de menselijke resten van ‘goddelijke personen’. De vraag was of het skelet van Idesbald Van der Gracht, dat al sinds 1831 in de Potterie en sinds 1627 in Brugge wordt bewaard, al of niet het echte is. Helaas, werd in 2015 tijdens een academisch onderzoek vastgesteld dat dit niet het geval was. Maar toch zijn er mogelijk toch sporen van hem. Wordt vervolgd.
 
De ere-ondervoorzitter, dr. Johan Mattelaer stond stil bij “Het tentoonstellen van mensen“. Zijn vertrekpunt was de Wereldtentoonstelling van 1958 in Brussel waarbij mensen op basis van hun etnische afkomst als objecten werden tentoongesteld. In de vele beelden  zagen wij hoe mensen onmenselijke voorstellingen maakten van andere mensen.

Prof. Dr. Philip van Kerrebroeck sloot daarbij aan met: “Restitutie van schedels en menselijke resten uit musea en privécollecties. Ook hier stelden wij vast, ook al overleden, dat zelfs dan mensen nog niet respectvol met menselijke relicten kunnen omgaan.

De laatste spreker is Dieter Verwerft, Senior archeoloog bij Raakvlak met het meer dan actuele onderwerp: De recentste bevindingen omtrent de opgravingen op Onze-Lieve-Vrouw Kerkhof en de Eekhoutabdij (Brusk) in Brugge. Een interessante inkijk in het opgravings verhaal waarbij  ook een filosofische benadering niet geschuwd werd.

Als allerlaatste nam ere-archivaris dr. Noël Geirnaert het woord om het project rond het schilderij in de Sint-Jacobskerk over Cosmas en Daminaus voor te stellen.

Nadien volgde een drink die druk werd bijgewoond.

Hieronder vindt u een aantal foto’s van dit symposium. Met dank aan Dirk Galle voor de foto’s.

 
Scroll naar boven