Voorjaarssymposium – 29 januari 2023

Op zondag 29 januari 2023 had het Voorjaarssymposium plaats. Er waren een 230 aanwezigen.

Het thema van dit symposium was Brugge en Napoleon en kaderde in de onthulling van het borstbeeld van dr. Isaac De Meyer. Dit symposium was voorzien bij de herdenking van het overlijden van Napoleon en de inhuldiging van het borstbeeld maar corona had dit niet mogelijk gemaakt. Bij deze gelegenheid was ook een boek gepubliceerd ‘Brugge voor Napoleon’ waar verschillende leden van de werkgroep een bijdrage hadden voor geleverd.

De voorzitter, dr. William De Groote opende dit symposium met een lezing over dr. Isaac De Meyer, een krijgschirurg voor Napoleon. Wij verwijzen hiervoor naar zijn bijdrage in de Montanus Tijdingen 2021 – 2022 (blz. 27 – 44). Evenzeer is hij blijven stilstaan bij het onderhoud van het funerair erfgoed in Brugge en het graf van Montanus op het kerkhof van Brugge in het bijzonder. 

Nadien heeft dr. Jan Bosteels gesproken over de moeilijke bevalling van keizerin Marie-Louise en gynaecologie in de Napoleontische tijd. Opvallend was dat heel wat technieken en handelingen die vandaag nog worden gebruikt uit deze periode afkomstig waren. In de bevalling van de keizerin reconstrueerde hij haarfijn hoe de bevalling verliep, welke problemen er waren maar vooral op basis waarvan de gynaecoloog de gepaste beslissing nam. Wij hopen binnenkort dit verhaal te kunnen lezen in de volgende tijdingen van Montanus. 

Doctorandus Bert Gevaert bracht het verhaal van ‘Les handicapés de la Grande Armeé‘. In het grote leger van Napoleon was weinig aandacht voor de verliezer. Maar tijdens de lezing werd de aandacht gevestigd op heel wat elementen in de iconografie rond deze periode. Kwetsuren en littekens werden ofwel prominent in beeld gebracht of zeer goed weggemoffeld. Een onbekende wereld werd geopend voor de aanwezigen. 

De laatste in de rij was Ludo Meulebrouck die sprak over ‘Le Camp de Bruges en de militaire hospitalen in Brugge gedurende de Napoleontische tijd’.

Le Camp de Bruges was een eenheid o.l.v. de latere maarschalk Davout en was gevestigd in Brugge en Duinkerken. Het was één van de best getrainde eenheden van Napoleon waarbij de naam en faam bekend was in het ganse keizerrijk. Deze eenheid verbleef van 1803 tot 1805 in onze contreien en heel wat zieken (Polderkoorts) verbleven in militaire hospitalen in Brugge. 

 

Enkele foto's van het symposium

Scroll naar boven