Montanus Brugge

Het Collegium Medico-Historicum Brugense wil een actieve bijdrage leveren aan de studie van de geschiedenis van de geneeskunde en de geneeskundige wetenschappen, van het hospitaalwezen, de ziekenzorg en de farmacie in Brugge en het Brugse Ommeland.

Lentesymposium Montanus maandag 1 mei 2023 in Vives Brugge

Op maandag 1 mei had het Lentesymposium plaats van Montanus. Er waren 350 inschrijvingen. 
Dit ging door in het auditorium van Vives, Xaverianenstraat 10 te Brugge. Het thema was ‘Bloed’.

Dr. William De Groote, voorzitter van Montanus besprak ‘Brugge en het Heilig Bloed’, herkomst, verering en vooral de  volksdevotie. Hij bleef ook stilstaan bij de Bloedprocessie die doorgaat op 18 mei 2023. De ondervoorzitter, dr. Johan Mattelaer behandelde de Heilig Bloedkapel in Kortrijk. Tijdens de overbrenging van het Heilig Bloed vanuit het Heilig Land verbleef het enkele dagen in Kortrijk. 
Aansluitend behandelde Prof. Dr. Em. Marc Boogaerts ‘Bloed, een geschiedenis van macht en lust’. Het was een meer dan boeiende uiteenzetting hoe bloed niet enkel in het lichaam maar ook in de maatschappij een belangrijke plaats innam. Nadien keerden wij terug naar Brugge en sprak dr. Paul Depuydt het over de bloedtransfusie ten tijde van Professor Dr. Sebrechts en de rol die zijn vader hier speelde. Dr. Jan Mulier, lid van de werkgroep Montanus,  sprak over  ‘de bloedtransfusie in het operatiekwartier – van vroeger tot nu’. Heel veel minder dan vroeger wordt donorbloed gebruikt tijdens chirurgische ingrepen. Niettemin is er een groot tekort aan bloeddonoren.  Prof. Dr. Em. Marc Boogaerts sloot het symposium af met ‘Bloed, stand van zaken en blik op de toekomst’. En ook dit was meer dan boeiend want er mogen nog heel wat nieuwigheden verwacht worden in de toekomst. 

In de volgende Montanus Tijdingen zal aandacht besteed worden aan deze lezingen.

Na de lezingen volgde nog een receptie.

Enkele foto's van het Lentesymposium

Laatste Nieuws

Napoleon voor Brugge – Indices

Op 29 januari 2023 had het symposium plaats met als titel: Napoleon en Brugge. Tijdens dit symposium werd ook door verschillende sprekers gerefereerd naar het boek over Napoleon voor Brugge, een stad onder

Lees verder »

Nieuwsbrief 2 – April 2023

Een nieuwe website, een nieuwe Nieuwsbrief ook uiteraard! Nieuwsbrief 2 kunt u hieronder lezen.Indien u deze wenst te  vergroten, gelieve dan op het icoontje “Vergroten” te klikken (rechts bovenaan).Indien de pagina niet onmiddellijk

Lees verder »

Lezing Vloethemveld

Sommigen herinneren zich misschien nog de lezing tijdens de coronaperiode met als titel: ‘Vloethemveld, 600 jaar eigendom van het Sint-Janshospitaal en belangrijke bron van inkomsten’. U kunt deze lezing nog eens bekijken op 

Lees verder »

Montanus en Body Worlds

 Sinds 15 maart 2023 is de tentoonstelling Body Worlds geopend op de site van het Oude Sint-Janshospitaal. Deze expositie toont echte, geplastineerde lichamen in al zijn facetten. Van embryo’s en organen tot levensgrote

Lees verder »

Lentesymposium – 1 mei 2023

Op maandag 1 mei heeft het Lentesymposium plaats van Montanus. Dit gaat door in het auditorium van Vives, Xaverianenstraat 10 te Brugge en begint om 10u. Het thema is ‘Bloed’. De eerste twee

Lees verder »

Van Pest tot Covid-19

Tijdens de covid periode was het niet mogelijk om symposia te organiseren. Daarom hebben wij lezingen opgenomen. De lezing die u hier ziet wordt gegeven door dr. William De Groote, voorzitter van Montanus en heeft als titel: ‘van Pest tot Covid-19’ . Deze lezing kan ook bekeken worden op het You tube kanaal van Montanus.

Nieuwe website Montanus

Vanaf vandaag ziet u de nieuwe website van Montanus Brugge vzw. Gedurende vele jaren was dr. Albert Clarysse de webmanager. Omdat Proximus beslist heeft om geen website locatie meer aan te bieden en de vroegere website niet kon getransfereerd worden naar een nieuwe locatie heeft de webmanager gevraagd dat zijn taak zou worden overgenomen. De nieuwe secretaris heeft deze taak opgenomen. Montanus dankt dr. A. Clarysse voor de vele jaren die hij heeft besteed aan deze website.

Een website is nooit af en leeft voortdurend. Bepaalde rubrieken zijn verdwenen of herschikt. Hebt u vragen, vindt u iets niet terug, aarzel niet om contact te nemen met Montanus vzw via montanusbrugge@gmail.com .

Scroll naar boven