Montanus Brugge

Het Collegium Medico-Historicum Brugense wil een actieve bijdrage leveren aan de studie van de geschiedenis van de geneeskunde en de geneeskundige wetenschappen, van het hospitaalwezen, de ziekenzorg en de farmacie in Brugge en het Brugse Ommeland.

Lentesymposium Montanus 1 mei 2024

De sprekers en familieleden van Prof. dr. J. Sebrechts

Het Lentesymposium op 1 mei 2024 van  Montanus gebeurde in samenwerking met de Triënnale Brugge 2024

Wij mochten 603 inschrijvingen noteren voor “Prof. Dr. Jozef Sebrechts, de Prins van de Brugse Chirurgie”.

Als eerste spreker bracht de voorzitter van Montanus, dr. William De Groote het unieke levensverhaal van ‘le maître de Bruges’, Prof. Dr. Jozef  Sebrechts , 1885 – 1948, de Prins van de Brugse chirurgie.

Nadien nam Shendy Gardin, curator van de de Triënnale Brugge 2024 het woord, die de locaties die met J. Sebrechts en de Triënnale 2024 in beeld bracht.  

Prof. Sebrechts was ook bekend voor de  rachi  anesthesie en dr. Jan Mulier legde dit uit in woord en beeld.

De School van Prof. Sebrechts met zijn vele assistenten werd uiteengezet door dr. Paul Depuydt.

J. Sebrechts had indirect ook een vinger in het bouwpatrimonium van de stad Brugge. Sint-Jozefkliniek, zijn woning, de verbinding tussen het Minnewaterhospitaal en het Sint-Jansziekenhuis zijn maar enkele. Karel Dendooven legde er ons alles van uit.

Een geslaagde receptie sloot dit symposium af.

Op te merken is ook dat veel nakomelingen van J. Sebrechts aanwezig waren op dit symposium.

U vindt via deze link een aantal foto’s die genomen zijn door Baudewijn Oosterlynck.

Montanus en Onze-Lieve-Vrouw ter Potterie

De laatste jaren is heel veel aandacht gegaan naar het Sint-Janshospitaal. De opening van het vernieuwde museum eind 2023 was het hoogtepunt. 
Brugge telde in de middeleeuwen verschillende hospitalen. Het hospitaal van Onze-Lieve-Vrouw ter Potterie was een ander, gelegen langs de toegangsweg van alle schepen die binnen voeren in Brugge.  
Het is wat ver van de toeristische routes gelegen maar is een bezoek meer dan waard. Het voorlopige oudste document gaat terug naar 1276. Vandaag vinden wij er een museum, een prachtige kerk maar uniek is ook dat  op deze locatie nog steeds een verzorgingsinstelling is gevestigd onder de naam Woon Zorg Centrum ter Potterie samen met de Nieuwe Notelaar. 

 

 2026 wordt een bijzonder jaar voor de Potterie als het 750 jaar zal bestaan. 

Het (voorlopig) oudste document dat de Potterie vermeldt dateert van 1276. Concreet betekent dit dat in 2026 de Potterie, als hospitaele, nu nog klooster en vandaag Woonzorgcentrum (WZC), 750 jaar zal bestaan.

Het is 750 jaar een plaats van zorg en devotie geweest. In hetzelfde jaar, 2026,  zal ook de Confrérie van de Potterie haar 250 jaar bestaan vieren.

Uitzonderlijk is ook dat anno 2024 de Zusters Augustinessen van de Onze-Lieve Vrouw ter Potterie nog steeds aldaar verblijven en dat 750 jaar na datum op dezelfde plaats nog steeds een plaats van zorg is, geëvolueerd van hospitaele naar gesticht, rustoord en vandaag Woon Zorg Centrum.

Maar hoe zullen wij die 750 en 250 jaar in woord en beeld naar voren brengen?
De laatste publicatie over de Potterie is van pastoor A. Maertens en dateert van 1937.

Daarom zal, in het kader van deze bijzondere jubileumviering in 2026, de Confrérie van de Potterie een boek uitgeven over de geschiedenis van de Potterie, het klooster, het hospitaal, de Mariale verering, de Confrérie van Onze-Lieve-Vrouw ter Potterie, het museum, de kunstschatten, …. . Kortom een verhaal van 750 jaar van zorg en devotie.

In de Beeldbank van Brugge zijn er een aantal foto’s te vinden over de Potterie maar ongetwijfeld zijn er nog foto’s in particulier bezit.
Wij doen dan ook een oproep of iemand nog foto’s of tekeningen (of documenten) heeft over de Potterie (klooster, zusters, zalen van bejaarden, … ) van (heel) lang geleden, toen o.a. de zalen nog in gebruik waren?

Indien ja, stuur een e-mail naar montanusbrugge@gmail.com

Aarzel niet om vrienden, kennissen hiervoor aan te spreken en hulp te vragen.

Berichten

Vanaf 22 juni 2023 is het boek : “Brugges universitaire droom – De geschiedenis van het hoger onderwijs is Brugge en West-Vlaanderen” ter beschikking in de boekhandel. 

De auteur is de voorzitter van Montanus Brugge vzw, Dr. William De Groote.
In dit 376 bladzijden tellende boek beschrijft hij, samen met enkele andere auteurs, het verhaal waarbij Brugge gedurende zes eeuwen gestreefd heeft om een universiteit binnen haar muren te halen. 
Dit alles kadert in de evolutie van het scholennet in Brugge sinds de middeleeuwen tot heden. 
KHBO, KATHO, Vives, Howest, Europacollege, de KULAK en de volledige campus KU Leuven Brugge passeren de revue.
Het boek is te koop in de Brugse boekhandel voor de prijs van 29 euro of rechtstreeks bij Uitgeverij Van De Wiele 
 

Brugge en Juan Luis Vives

Dr. William De Groote heeft tijdens zijn afscheid uit zijn betuursfuncties in Vives Hogeschool een film gemaakt die het boeiende leven vertelt van Juan Luis Vives. Hij was een humanist en filosoof avant-la-lettre die een belangrijke invloed heeft gehad (tot op heden) op de maatschappij, Europa maar ook in Brugge.

Scroll naar boven