Montanus Brugge

Het Collegium Medico-Historicum Brugense wil een actieve bijdrage leveren aan de studie van de geschiedenis van de geneeskunde en de geneeskundige wetenschappen, van het hospitaalwezen, de ziekenzorg en de farmacie in Brugge en het Brugse Ommeland.

Herfstsymposium 11 november 2023 - Menselijke resten

Het onderwerp van het  Herfstsymposium van Montanus vzw Brugge is ‘Menselijke resten’.

Het symposium heeft plaats op zaterdag 11 november en  start om 10u stipt.

Menselijke resten zijn de laatste jaren, en zeker in Brugge, een hot item. Er waren de opgravingen rond de Onze-Lieve Vrouwkerk en de vondst van heel wat beenderen van het kerkhof dat zich aldaar bevond tot de periode van Jozef II.

Maar ook rond de Eeckhoutabdij zijn midden 2023 heel wat menselijke resten gevonden. Enkele jaren geleden is er heel wat ophef geweest rond het feit dat het gebeente van de zalige Idesbald, voormalige abt van Koksijde niet van betrokkene zouden zijn. Kortom, heel wat onderwerpen om de ‘menselijke resten’ aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen.

Tijdens het inleidend woord van de voorzitter, dr. William De Groote zal hulde worden gebracht aan de overleden penningmeester Frans Patou.

Het eerste referaat wordt ook door hem gegeven en heeft als titel: De val (was het in Wijnendale of veeleer in Sint-Pieters-op-den-Dijk), de dood en de stoffelijke resten van Maria van Bourgondië. 

Nadien wordt het wat bloederig en bespreekt Prof. Dr. Koen Verstraete De onthoofding van graaf Egmond in 1568 onder de Hertog van Alva.

De secretaris van Montanus, Ludo Meulebrouck stelt de vraag:  Idesbald Van der Gracht – ‘Kwak’zalige of niet?

U kunt al wat meer lezen op deze pagina

De ere-ondervoorzitter, dr. Johan Mattelaer staat stil bij: Het tentoonstellen van mensen.

Prof. Dr. Philip van Kerrebroeck sluit daarbij aan met: 

Restitutie van schedels en menselijke resten uit musea en privécollecties.

De laatste spreker is de stadsarcheoloog de heer Frederik Roelens met het meer dan actuele onderwerp: De recentste bevindingen omtrent de opgravingen op Onze-Lieve-Vrouw Kerkhof en de Eekhoutabdij (Brusk) in Brugge. 

Het slotwoord is voor de voorzitter die ons uitnodigt voor een aansluitende drink in de cafetaria. 

Inschrijven voor dit symposium is nog niet mogelijk maar u wordt hiervan verwittigd via de nieuwsbrief.

De deelname aan het symposium en aansluitende drink zijn gratis maar inschrijven vooraf verplicht.

Inschrijven kan hier

Brugges universitaire droom

Vanaf 22 juni 2023 is het boek : “Brugges universitaire droom – De geschiedenis van het hoger onderwijs is Brugge en West-Vlaanderen” ter beschikking in de boekhandel. 

De auteur is de voorzitter van Montanus Brugge vzw, Dr. William De Groote.
In dit 376 bladzijden tellende boek beschrijft hij, samen met enkele andere auteurs, het verhaal waarbij Brugge gedurende zes eeuwen gestreefd heeft om een universiteit binnen haar muren te halen. 
Dit alles kadert in de evolutie van het scholennet in Brugge sinds de middeleeuwen tot heden. 
KHBO, KATHO, Vives, Howest, Europacollege, de KULAK en de volledige campus KU Leuven Brugge passeren de revue.
Het boek is te koop in de Brugse boekhandel voor de prijs van 29 euro of rechtstreeks bij Uitgeverij Van De Wiele 
 

Berichten

Vives

In een filmpje van een tien minuten wordt het leven en werk van Juan Luis Vives en zijn verblijf in Brugge in het bijzonder, verteld

Lees verder »

Brugges universitaire droom

“Brugges universitaire droom” De geschiedenis van het hoger onderwijs in Brugge en West-Vlaanderen   “Brugges universitaire droom” is na eeuwen politieke tegenkanting dan toch een realiteit

Lees verder »

Brugge en Juan Luis Vives

Dr. William De Groote heeft tijdens zijn afscheid uit zijn betuursfuncties in Vives Hogeschool een film gemaakt die het boeiende leven vertelt van Juan Luis Vives. Hij was een humanist en filosoof avant-la-lettre die een belangrijke invloed heeft gehad (tot op heden) op de maatschappij, Europa maar ook in Brugge.

Van Pest tot Covid-19

Tijdens de covid periode was het niet mogelijk om symposia te organiseren. Daarom hebben wij lezingen opgenomen. De lezing die u hier ziet wordt gegeven door dr. William De Groote, voorzitter van Montanus en heeft als titel: ‘van Pest tot Covid-19’ . Deze lezing kan ook bekeken worden op het You tube kanaal van Montanus.

Scroll naar boven