Academische zitting dr. William De Groote

Op 21 juni 2023 nam de voorzitter van Montanus afscheid als voorzitter van de algemene vergadering van de hogeschool Vives en als ondervoorzitter van het bestuursorgaan van de Associatie KU Leuven.

Dit gebeurde tijdens een academische zitting in Vives. Ook de leden van Montanus waren hierop uitgenodigd.

Ter gelegenheid van deze viering wordt het boek ‘Brugges universitaire droom’ voorgesteld.

Eerst verwelkomde de heer Joris Hindryckx, algemeen directeur Hogeschool VIVES, de aanwezigen en schetste de persoon van dr. W. De Groote.

Mevrouw Minou Esquenet schepen Stad Brugge en afgevaardigde in de hogeschool belichtte het hoger onderwijs in Brugge.

Prof. dr. André Oosterlinck ererector KU Leuven, erevoorzitter Associatie KU Leuven Brugge en de Assocatie KU Leuven sprak over de totstandkoming van de associatie.

Als voorlaatste nam dr. William De Groote als stichtend voorzitter van de raad van bestuur KHBO, ere ondervoorzitter algemene vergadering Associatie KU Leuven en erevoorzitter algemene vergadering Hogeschool VIVES het woord en stelde het boek, ‘Brugges universitaire droom’, voor waarin hij het verhaal schetste van 5 gemiste pogingen om de universiteit binnen de muren te halen en de realisatie van KU Leuven Campus Brugge.

Het slotwoord was voor de heer Lieven Danneels, nieuwe voorzitter van het bestuursorgaan Hogeschool VIVES.

Een receptie sloot de academische zitting af.

Foto’s copyright Vives.

 

Enkele foto's en filmpje

Scroll naar boven