Brugges universitaire droom

“Brugges universitaire droom”

De geschiedenis van het hoger onderwijs in Brugge en West-Vlaanderen

  “Brugges universitaire droom” is na eeuwen politieke tegenkanting dan toch een realiteit geworden. Dr. William De Groote heeft er, samen met negen co-auteurs, een verhelderend naslagwerk aan gewijd. Ook de geschiedenis van het hoger onderwijs in West-Vlaanderen en die van het Europacollege komen aan bod.

De stad Brugge heeft in de loop van de geschiedenis wel eerst vijf maal de vestiging van een universiteit binnen zijn muren mislopen.

Brugge wou al sinds de 15de eeuw een universiteit binnen haar muren. De Brugse Augustijnen vonden dat Brugge zowel intellectueel, als op het vlak van theologie veel zwaarder woog dan de Leuven, dat sinds 1425 een universiteitsstad was geworden en zijn in de tegenaanval gegaan. Ze kregen een pauselijke erkenning voor een universiteit in Brugge, maar dat werd door Filips de Goede politiek afgeblokt, als gevolg van de Brugse opstand tegen de Bourgondiërs eind 15de eeuw.

In de 16de eeuw probeerden de Bruggelingen het ‘Collegium Trilingue’ naar Brugge te halen, maar toen ging Keizer Karel V dwarsliggen, die bezorgd was over geloofs orthodoxie binnen de Katholieke Kerk tijdens de Reformatie. Later volgde er nog een poging door in Brugge het Collegium Bilingue op te richten, maar na een succesvolle opstart, strandde het project tijdens de Calvinistische republiek in 1580.

Tijdens de Hollandse periode in 1817, onder Koning Willem I, werd Brugge samen met Leuven en Luik aangeduid voor de vestiging van een rijksuniversiteit, doch de Gentse orangisten overtuigden Willem I om finaal de universiteit aan Gent toe te kennen.

In de jaren ’60 van de vorige eeuw wou Mgr. De Smedt een campus van de KU Leuven in Brugge, op het domein van Ter Groene Poorte, maar de Stad Brugge heeft daar nooit een officiële aanvraag voor ingediend. Achilles Van Acker kantte zich tegen het idee van een nieuwe Katholieke instelling in Brugge en toenmalig Burgemeester Pierre Vandamme zag een universiteit op de Groene Poorte, dus op Sint Michiels, niet zitten gezien zijn slechte verhouding met burgemeester Michel Van Maele van Sint-Michiels.

Halfweg de jaren negentig kwam Brugges universitaire droom een stap dichterbij. “In 1994-1995 werd de KHBO, de Katholieke Hogeschool Brugge Oostende opgericht als een eerste kiem van centralisatie van het hoger onderwijs in Brugge. Later werd het hoger onderwijs van het lange type van Oostende naar Brugge getransfereerd en naderhand zijn deze  opleidingen gekanteld in de KU Leuven  en in 2017 opende finaal de campus KU Leuven Brugge zijn deuren”, als de realisatie van “Brugges universitaire droom”.

Door de centralisatie van het hoger onderwijs in Brugge is nu een dam opgeworpen tegen de braindrain vanuit Noord-West-Vlaanderen naar de Vlaamse ruit en is de lokale opstap naar het hoger onderwijs voor iedereen mogelijk gemaakt.

Samen met de co-auteurs worden ook de ontstaans- en de evolutiegeschiedenis van de KHBO, de Katho, de hogescholen Vives en Howest, de Kulak en het Europacollege belicht.

Scroll naar boven